Aluevaalit 2022 Pohjois-Pohjanmaa

11/30/2021

Toimin teollisuuden parissa kansainvälisissä myyntitehtävissä ja minulla on sekä tekninen että taloudellinen koulutus (insinööri, eMBA). Viimeiset parikymmentä vuotta olen reissanut ympäri maapalloa ja koen että minulla on laaja-alainen ymmärrys eri yhteiskunnista ja kulttuureista sekä ajatus siitä miten yhteisiä asioita voisi hoitaa tehokkaammin.

Oikeudenmukainen, kuunteleva, toimeenpaneva luottomies

Yksikään lapsi tai nuori ei saisi syrjäytyä sen vuoksi että avunsaanti ja tuen antaminen on liian hidasta. Eikä myöskään yksikään vanhus saisi jäädä yksin tai ilman lääkkeitä taloudellisten seikkojen vuoksi. Eikä yksikään talo palaa sen vuoksi että pelastustoimen tehtävät ovat liian keskitettyjä.

 Resurssien priorisointiin pitää saada järkeä ja yksityinen sektori tehokkaammin mukaan - muutoin hoitotakuu jää vain tavoitteeksi.